ಪದೇಪದೆ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಪುರುಷ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳು ಯಾವುವು?
ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದೇ
ಸಾಮಾನ್ಯ ವೀರ್ಯ ನಿಯತಾಂಕಗಳು ಯಾವುವು?
ಯಾವ ಆಹಾರದ ಬದಲಾವಣೆ ವೀರ್ಯಾಣು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ?
ಪುರುಷರ ಇನ್‌ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ(ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆ), ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ನಿಮಿರುವಿಕೆಯಕಾರ್ಯಲೋಪ ಮತ್ತು ಅಕಾಲಿಕ ಸ್ಖಲನದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಯಾವುವು?